کلید واژه :

رویارویی ایران و امریکا

،

خلیج فارس

،

نزدیک شدن قایق های تندرو ایران به ناو آمریکایی


ثبت نظرات
captcha