قیمت روز خودرو
پیش خوان روزنامه ها
روزنامه ها
بانک ملی محل تبلیغات شما اینجاست 2 بانک سپه محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز
کلید واژه :

سیداحمد خاتمی

احمد خاتمی: افرادی که آنچنان از مذاکرات تعریف می کردند که گویی در بهشت قرار گرفتند اما دیدیم که ترامپ چگونه رفتار کرد/ بی آبروترین دولت روی زمین دولت آمریکاست

احمد خاتمی: افرادی که آنچنان از مذاکرات تعریف می کردند که گویی در بهشت قرار گرفتند اما دیدیم که ترامپ چگونه رفتار کرد/ بی آبروترین دولت روی زمین دولت آمریکاست

سیداحمد خاتمی با اشاره به اینکه مشکلاتی که وجود دارد تمام شدنی است و باید صبر کرد و به یاری خدا ترامپ سرنگون خواهد شد افزود: هیچ راهی جز مقاومت نداریم چرا که افرادی بودند که آنچنان از مذاکرات تعریف می کردند که گویی در بهشت قرار گرفتند اما دیدیم که ترامپ چگونه رفتار کرد.