پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کلید واژه :

روزنامه صبح

محرمانه های سفر یک روزه بشار اسد به ایران

محرمانه های سفر یک روزه بشار اسد به ایران

اسد بعد از دیدار دوم، پس از حدود چهار ساعت حضور در پایتخت ایران اسلامی، با سردار سلیمانی به سمت فرودگاه و با او به دمشق رفت و بعد از آنکه پیغام فرمانده رسید، اطلاع رسانی های محدود انجام شد.