پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کلید واژه :

توافق با اروپا

سیاست دولت و توافق با اروپا دلیل کاهش قیمت ارز است

استاد اقتصاد دانشگاه آمریکا:

سیاست دولت و توافق با اروپا دلیل کاهش قیمت ارز است

استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز تگزاس توافق با اروپا و تسهیل روابط بانک مرکزی را دلیل مهم کاهش قیمت ارز دانست و گفت: تصمیم دولت در برداشته شدن محدودیت های ورود ارز به کشور نیز به این مساله کمک کرده است.