گزارش تصویری/مراسم گرامیداشت شهدای امنیت

مراسم گرامیداشت شهدای امنیت حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان روز سه شنبه ۳۰ بهمن در فرماندهی نیروی زمینی سپاه برگزار شد.

مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
مراسم گرامیداشت شهدای امنیت
کلید واژه :

شهدای امنیت

،

حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان

ثبت نظرات
captcha