پیش خوان روزنامه ها
پایگاه خبری محیط زیست ایران
کد خبر : ۸۵۱۲۳۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

شیوه نامه شناسایی و معرفی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید ابلاغ شد

از سوی ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم، شیوه نامه اجرای برنامه شناسایی و معرفی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید در سال تحصیلی جاری به استان ها ابلاغ شد.

شیوه نامه شناسایی و معرفی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید ابلاغ شد

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش استان کردستان در گفت وگو با خبرنگار اتحاد آنلاین در سنندج اظهار کرد: شناسایی و معرفی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید در دستور کار ستاد مرکزی بزرگداشت مقام معلم قرار گرفته است تا شناسایی معلمان فعال، موفق و تاثیر گذار در شرایط زیستی، آموزشی و تربیتی حاکم بر کشور، معرفی آنان به جامعه و به اشتراک گذاشتن تجربه های ناب شان با دیگر معلمان تلاشگر، قدمی در راستای ارتقاء کیفیت و اثر بخشی فعالیت های آموزشی و تربیتی در این ایام برداشته شود.

نظام مرادی ارتقای اثر بخشی و افزایش کارایی در نظام تعلیم و تربیت رسمی- عمومی را از مهم ترین اهداف این اقدام عنوان کرد و افزود: اعتلای فرهنگ عمومی تکریم مقام معلم در جامعه، ارتقای منزلت اجتماعی و جایگاه حرفه ای منابع انسانی با تاکید بر نقش الگویی و جایگاه معلم، تقویت خودباوری و ایجاد انگیزه خدمت در ابعاد تربیتی، آموزشی، پژوهشی و... و تعمیق مرجعیت و اثر بخشی معلمان در زیست بوم جدید با ارج نهادن بر خدمات و مسئولیت خطیر آنان و شناسایی، معرفی و تقدیر از معلمان فعال، موفق و تاثیر گذار در شرایط زیستی، آموزشی و تربیتی کنونی از اهداف عملیاتی این برنامه است. 

وی اضافه کرد: کلیه معلمان رسمی، پیمانی، آزمایشی، حق التدریس، قراردادی، خرید خدمت و بازنشستگان شاغل در واحدهای آموزشی و پرورشی، اعم از دولتی، غیر دولتی و مدارس خاص در هر یک از دوره های تحصیلی ابتدایی، متوسطه اول و دوم از مشمولین این برنامه هستند.

تقدیر و تجلیل از معلمان شناسایی شده در شرایط جدید زیستی

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان، شناسایی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید با شاخص ها و معیارهای کیفی و منعطف، با توجه به شرایط زیستی، آموزشی و تربیتی حاکم در نقاط مختلف کشور و معرفی به دیگر معلمان و جامعه، تقدیر و تجلیل از معلمان شناسایی شده در سطوح مدرسه، منطقه، استان و ستاد و تقویت فعالیت های معلمان در شرایط جدید زیستی، آموزشی و پرورشی با ارائه الگو از معلمان موفقی و تاثیر را رویکرد برنامه عنوان کرد.

مرادی با بیان اینکه کلیه مراحل برنامه در سامانه http://ltms.medu.ir   اجرا خواهد شد، گفت: در مرحله اول و مدرسه ای برنامه، کلیه معلمان می توانند از دوم تا سوم اسفند ماه 99 با ورود به کار پوشه خود در سامانه http://ltms.medu.ir و انجام خود ارزیابی (دادن امتیاز به عملکرد خود) بر اساس شاخص های نمونه برگ «شناسایی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید» اقدام نمایند.

وی بیان کرد: مدیران و معلمان توجه داشته باشند، خود ارزیابی معلمان به منزله خود اظهاری برای تقاضای شرکت در برنامه نیست و صرفا جهت استحضار و اطلاع آنان از مولفه ها و شاخص های شناسایی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید انجام می شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان گفت: معلمان هنگام خودارزیابی بر اساس شاخص های نمونه برگ مذکور توجه داشته باشند که در صورت کسب حداقل امتیاز برای ورود به مرحله منطقه ای، باید مستندی از فعالیت های آموزشی و تربیتی خود را برای ارسال به منطقه در اختیار مدیر مدرسه قرار دهند که در متن شیوه نامه کاملا تشریح و اطلاع رسانی لازم صورت گرفته است.

مشارکت دانش آموزان در انتخاب جلوه های معلمی

مرادی از مشارکت دانش آموزان در انتخاب جلوه های معلمی خبر داد و گفت: بر اساس این شیوه نامه باید به دانش آموزان اطلاع رسانی شود جهت شرکت در نظر سنجی به منظور شناسایی محبوب ترین و تاثیر گذارترین معلم یا معلمان خود در شرایط آموزشی و پرورشی کنونی (که آنان را شایسته تقدیر و تجلیل می دانند) از طریق سامانه http://ltms.medu.ir   اقدام نمایند .

وی تصریح کرد: هر یک از اعضای تیم شناسایی مدرسه (مدیر، معاونین آموزشی و پرورشی و نماینده معلمان) باید به سامانه http://ltms.medu.ir   مراجعه و ضمن مطالعه شیوه نامه و تقویم اجرایی، با توجه به اهداف برنامه و تعریف ارائه شده از جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید، نسبت به دادن امتیاز به تک تک معلمان مدرسه بر اساس شاخص های نمونه برگ شناسایی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید به صورت انفرادی و محرمانه اقدام نمایند.

وی به تشریح شیوه نامه وزارتی به مرحله منطقه ای جلوه های معلمی پرداخت و گفت: تیم های داوری تخصصی برای هر دوره تحصیلی با حضور همکاران توانمند و موفق در شرایط کنونی آموزشی و پرورشی در هر منطقه، ناحیه و شهرستان ( متشکل از دو مدیر و دو معلم ) تشکیل می شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان با اشاره به مرحله استانی شیوه نامه گفت: در سطح استان نیز تیم های داوری تخصصی برای هر دوره تحصیلی با حضور همکاران توانمند و موفق در شرایط کنونی آموزشی و پرورشی (حداقل دو مدیر و دو معلم) تشکیل و مستندات مورد بررسی قرار می گیرد.

مرادی افزود: در مرحله کشوری نیز تیم داوری تخصصی برای هر دوره تحصیلی با ترکیب مشخص تشکیل و مدارک و مستندات مورد بررسی قرار خواهد گرفت که معلمان حائز شرایط به عنوان جلو های ویژه معلمی در زیست بوم جدید در سطح ملی معرفی از آنان تجلیل خواهد شد.

وی با بیان اینکه جلوه های ویژه معلمی در چهار سطح مدرسه، منطقه ای، استانی و کشوری انتخاب می شوند، گفت: تقدیر از جلوه های ویژه  معلمی سطح مدرسه بر عهده مدیریت مدرسه، سطح منطقه بر عهده مدیریت شهرستان و منطقه، سطح استان بر عهده اداره کل و سطح کشوری نیز بر عهده ستادمرکزی بزرگداشت مقام معلم خواهد بود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان در ادامه به تشریح کردن برگ شناسایی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید پرداخت و با بیان اینکه حیطه های ارزیابی شایستگی معلمان بر اساس سه محور حرفه ای، تخصصی و اخلاقی مورد سنجش قرار خواهد گرفت، گفت: برای این منظور مولفه هایی پیش بینی و در 20 شاخص سنجه های پیش بینی شده باید تکمیل شود.

تشریح تقویم اجرای برنامه معرفی جلوه های ویژه معلمی

مرادی به تقویم اجرای برنامه شناسایی و معرفی جلوه های ویژه معلمی در زیست بوم جدید افزود: در تاریخ 4 اسفند ماه باید اسامی و امتیاز معلمان واجد شرایط معرفی به منطقه در کارپوشه مدیر مدرسه قرار گرفته و در تاریخ 5 و 6 اسفند ماه ماه نیز مستندات الکترونیکی در نمونه برگ معلمانی که حداقل امتیاز لازم برای ورود به مرحله منطقه ای را کسب نموده اند توسط مدیر مدرسه الصاق و به منطقه ارسال شود.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع استان در ادامه گفت: از تاریخ هفتم تا یازدهم اسفند ماه 99 مستندات فعالیت های معلمان توسط تیم داوری تخصصی منطقه ارزیابی و معلمان واجد شرایط به استان معرفی خواهد شد و از تاریخ 12 تا 16 اسفند ماه مستندات فعالیت های معلمان توسط تیم داوری تخصصی استان ارزیابی و معلمان واجد شرایط به دبیرخانه ستاد مرکزی معرفی خواهند شد.

وی در پایان گفت: از تاریخ 17 تا 23 اسفند ماه مستندات فعالیت های معلمان توسط تیم داوری تخصصی ستاد مرکزی ارزیابی و جلوه های ویژه معلمی در سطح کشور شناسایی خواهند شد.

انتهای پیام/2330/72

منبع فارس
کلید واژه :

ثبت نظرات
captcha