قیمت طلا، سکه و ارز قیمت روز خودرو پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۵۹۷۸۶
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

حریـمـی کـه خـودمــان برای کودک می سازیم

کودکان به حریمی از آنِ خود نیاز دارند، حریمی که مخصوص خودشان باشد. این حریم را چگونه باید برای کودک ساخت یا به او یاد داد؟ والدین در تعریف این حریم برای کودک و القای مفاهیمی مثل شناخت بدن و تشخیص غریبه از آشنا چه نقشی دارند و چگونه می توانند بهترین محیط را برای رشد و پرورش او فراهم کنند؟

حریـمـی کـه خـودمــان برای کودک می سازیم

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، کودکان به حریمی از آنِ خود نیاز دارند، حریمی که مخصوص خودشان باشد. این حریم را چگونه باید برای کودک ساخت یا به او یاد داد؟ والدین در تعریف این حریم برای کودک و القای مفاهیمی مثل شناخت بدن و تشخیص غریبه از آشنا چه نقشی دارند و چگونه می توانند بهترین محیط را برای رشد و پرورش او فراهم کنند؟

چقدر می توان دیگران را نسبت به چارچوب های اصولی خودمان در تربیت کودک آگاه کرد، بدون اینکه به این چارچوب ها آسیبی وارد شود و حریم کودکان خدشه دار؟ چگونه به دیگران بفهمانیم از یک حدی بیشتر نباید و نمی توانند به کودک نزدیک شوند؟

همه این سوالات را از یک روانشناس پرسیده ایم؛ منصوره نیکوگفتار، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور است و سال هاست در موضوع تربیت جنسی کودک مطالعه داشته و کارگاه های آموزشی متعددی با موضوع روانشناسی و تربیت جنسی کودک برگزار کرده است. او منظور از حریم خصوصی کودک را تشخیص قلمرویی برای او توصیف می کند؛ قلمرویی شامل فضای فیزیکی و فضای عاطفی کودک. موضوعی که با رفتار و عملکرد والدین در سنین زیر دو سال به کودک القا می شود؛ به گفته این روانشناس کودک، این قلمرو را خانواده باید بسازد تا کودک از ابتدا بفهمد بدنش متعلق به خودش است و مالکیت بدنش را به رسمیت بشناسد و بداند کسی بدون اجازه حق ندارد به بدنش دست بزند.

 

حریم خصوصی کودک از چه زمانی تعریف پیدا می کند و مفهوم حفظ حریم برای کودک چگونه تعریف می شود؟حفظ حریم شخصی کودک ارتباط تنگاتنگی با سبک زندگی خانواده ها دارد؛ یعنی نوع نگاهی که ما به خودمان، فرزندان مان و روابط مان داریم و شناختی که از حیطه های مختلف وجودمان داریم یا نگاهی که به آدم های اطراف مان داریم، به طورکلی این فاکتورها می تواند در تعیین حد و مرزها و حفظ حریم اثرگذار باشد. به بیان دیگر حد و مرزی که ما به عنوان یک والد برای خود قایل هستیم، حریم کودک تحت تأثیر این تعریف قرار می گیرد.

به نظر می رسد برای حریم خصوصی نمی توان سنی مشخص کرد. اگر این رویکرد و نگاه در زندگی ما تحت تعریف حریم شخصی وجود داشته باشد، کودک هم ناخودآگاه می فهمد این حریم به اصطلاح برای حفاظت از فضای شخصی اش در بین خانواده ایجاد شده؛ در واقع ما داریم به نوعی پایه ها را بنیادگذاری می کنیم؛ زمانی که کودک شست وشو می شود، پوشک می شود و کم کم با دنیای اطرافش ارتباط برقرار می کند و والدینش را می شناسد، رفته رفته این شناخت با دیگر آدم های اطرافش تسری پیدا می کند، حد و مرزها در بچه ایجاد می شود و در وجودش نهادینه می شود. حریم خصوصی موضوعی است که نمی توان یک باره برای کودک تعریف و چارچوب برایش تعیین کرد.

نمی توان گفت مثلا قبل از سه سالگی کودک کاملا آزاد است و هیچ حریمی برایش وجود ندارد، اما بعد از آن بخواهیم برایش قانون ها را تعریف کنیم. همه چیز از ابتدا و در بستر محیط شکل می گیرد. کودک وقتی می بیند مادر برای تعویض لباس و پوشک او را به اتاقی دیگر می برد، این رفتار را یاد می گیرد و رفته رفته در وجودش نهادینه می شود که نباید درحضور دیگران لباسش را عوض کند. به طورکلی همه چیز ریشه در باور و اعتقاد والدین دارد و کاملا با سبک زندگی در هم تنیده است.

در این رابطه حریم خصوصی و فردی کودک با مفهوم تربیت والدین یعنی چیزی که والدین به او تحمیل می کنند، تعارضی ندارد؟قاعدتا این موضوع با تربیت والدین منافاتی پیدا نمی کند؛ آنجایی که لازم است والدین ورود پیدا می کنند و منافع یا آسیب هایی را برای کودک در زمینه های مختلف تشخیص می دهند، در این موقعیت ورود والدین هم دقیقا به منظور همین منافع کودک است و نمی توان آن را محدودیت دانست. از طرفی حفظ حریم شخصی بچه جزیی از تربیت است و والدین نباید احساس کنند که مختار هستند تا در همه زمینه ها ورود کنند و حق انتخابی به کودک ندهند.

پس این نکته را درنظر داشته باشیم که در همه زمینه ها نمی توان وارد شد، مداخله کرد و هیچ فضای شخصی را برای بچهقایل نشد.می توانید این موضوعات را با مثال از اتفاق های زندگی بیشتر برایمان توضیح دهید؟بله، مثلا اینکه بچه از ابتدا بفهمد بدنش متعلق به خودش است و مالکیت بدنش را به رسمیت بشناسد و بداند کسی بدون اجازه حق ندارد به بدنش دست بزند؛ این مفهوم ها با رفتار و عملکرد والدین در سنین زیر دو سال به کودک آموزش داده می شود. یعنی در موقعیت های مختلف بر اثر برخوردهای والدین و نوع مواجهه و واکنشی که والدین با بچه در موقعیت های مختلف دارند، این موضوع را برای او جا می اندازد.

به بیان دیگر نیازی نیست صبر کنیم تا به اصطلاح کودک مان به سنی برسد که قدرت تفکر و تشخیص پیدا کند و چیزی به کودک دیکته شود یا اینکه در سه و چهارسالگی این آموزش با جملات به بچه ها داده شود. همه اینها در تماس ها و رفتارهای اولیه به کودک القا می شود. مثلا اینکه بدنت متعلق به خودت است؛ باید بدنت را از نگاه دیگران دور نگه داری؛ تعویض لباس باید در خلوت انجام شود و... همه اینها به طور غیرمستقیم این پیام را به کودک می رساند که او در همه چیزش یک خط کشی با دیگران دارد.

در این بین باید کاملا حساب شده رفتار شود؛ این رفتارها مثل مراقبت از حریم شخصی و مراقبت های جنسی از کودک، ازجمله مفاهیمی است که تزریقش از بدو تولد به کودک می تواند بسیار اثرگذارتر در آینده باشد تا اینکه بخواهیم این مفاهیم را به صورت شفاهی و سطحی به کودک منتقل کنیم. نکته قابل توجه این است که اگر چیزی را می خواهیم به کودک یاد بدهیم، نباید به یک باره پیام های آموزشی و هشدارآمیز را به او بگوییم تا هم ذهنش مشوش شود و هم تصور کند که دنیایش ناامن است و آدم های خطرناکی می توانند در اطرافش قرار داشته باشند.

با این حال، اگر همین نگرش ها را در محیط زندگی و فضای روزمره خود آمیخته کرده باشیم، طبیعتا در سال های بعدی نیازی به این آموزش های مشوش کننده ذهن کودک وجود ندارد.البته همه چیز را نمی توان از بدو تولد با رفتار به کودک القا کرد؛ مثلا ارتباط با غریبه ها؛ در این موارد چگونه باید حریم شخصی را برای کودکتعریف کرد؟بله، این کاملا درست است؛ مثلا در نخستین مواجهه و برخورد بچه شما با بعضی موضوعات، ماجرا متفاوت می شود. زمانی که فرد غریبه ای از جنس مقابل بخواهد او را بغل کند یا ببوسد؛ ما در شرایطی که مناسب ندانیم، باید مداخله و از این اتفاق جلوگیری کنیم یا از خطاب های صمیمانه ای که غالبا در فرهنگ ما وجود دارد و می تواند موجب پیامدهای بد و آسیب زای بعدی شود. نسبت های فامیلی محرم دادن به برخی از آدم های غریبه از این دست تعارفات فرهنگی غلط است.

عمو و خطاب کردن دوست پدر و خاله خطاب کردن دوست مادر؛ اینها مواردی است که یک فرهنگ آسیب زای بی سبب و بدون پایه و اساسی را شکل می دهد که باعث می شود بچه ها در زمینه مراقبت ها و تربیت جنسی و حفظ حریم شان دچار شک و شبهه شوند و نتوانند درست مرزها را رعایت کنند، یعنی ما با یکسری تعارفات بی پایه و اساس، به جای اینکه اطلاعات ساده و دقیق به کودک بدهیم تا حریم شخصی و خصوصی اش را بشناسد و بتواند از خودش دفاع کند، بدتر او را سردرگم می کنیم تا در مواقع خطر نتواند از خودش دفاع کند.چطور می توانیم مفاهیم حریم خصوصی کودک را به اطرافیان القاکنیم؟

یا بهتر است بگوییم چطور رفتار کنیم که این حریم شناسی برای کودک از طرف ما به کسی برنخورد؟ اصل اول این است که ما مسئول اعمال، رفتار و اصول نادرست دیگران نیستیم و هرکسی قوانین، برنامه ها و چارچوب های زندگی خودش را دارد؛ ما متعهد به راضی نگه داشتن هیچ کسی نیستیم و هیج نذری نکرده ایم که دیگران را از خودمان راضی نگه داریم؛

آن چیزی که برای تربیت فرزند و رشد و شکوفایی او درست تشخیص می دهیم و مطابق با ارزش ها و اصول خودمان است، همان را باید ملاک قرار دهیم و برنامه رفتارها ، مراودات و رفت وآمدهایمان را بر همان اساس تنظیم کنیم. به هرحال هر خانواده ای یکسری موضوعات و رفتارها را می پسندد و ممکن است این رفتارها برای او خوشایند باشد، اما لزوما موردپسند خانواده دیگری نباشد.

ما باید ببینیم اولویت رشد و شکوفایی کودک ما بر چه اساسی است، اگر کسی این روند را نپسندد، مشکل خودش است. ما اگر به مناسب بودن نگرشی اعتقاد داریم، باید روی آن ایستادگی کنیم و سختی هایش را هم قبول کنیم. مثلا وقتی دوستی از اینکه مانع بوسیدن بچه از طرف او شده ایم و از ما ناراحت شد، بتوانیم مسأله را برای او توضیح دهیم، اما نهایتا آنچه او برداشت می کند، برای ما مهم نباشد.در مبحث حریم خصوصی در دنیای امروز، فضای مجازی موضوعی است که نمی توان در مورد آن بی تفاوت بود؛ کودکان امروز وقت زیادی در دنیای مجازی می گذرانند.

حریم شناسی و مدیریت این فضا چقدر اهمیت دارد؟دقیقا در موضوع حریم خصوصی، حضور کودک در دنیای مجازی با موبایل و تبلت بسیار اهمیت دارد. فرزند شما هنوز مصالح و منافع خود را تشخیص نمی دهد، درحالی که اینترنت و فضای مجازی مملو از محتوای نامناسب و نادرست است که می تواند پیام هایی به کودک بدهد و ذهنش را درگیر مسائلی کند که بعد از آن دیگر نمی توان کاری برای آن انجام داد. پس در این زمینه نیاز جدی به ورود و مداخله والدین است تا محیط و چارچوبی محدود با محتوای مناسب در اختیار کودک قرار بگیرد،

نه اینکه دستگاهی با دسترسی به اینترنت و شبکه سراسری اطلاعات را به بچه بدهیم تا مثلا کارتون ببیند، به این خیال که او دقایقی سرگرم باشد. فضای مجازی از آن دسته محیط هایی است که نظارت همیشگی والدین را می طلبد و علاوه بر محدودیت زمانی استفاده از این فضا باید محدودیت محتوا، تصاویر و ویدیوها را در نظر بگیریم.یکسری اتفاق ها هستند که شاید از کنترل والدین خارج باشد؛ مثلا در محیط جامعه افرادی هستند که بیمار روانی هستند و ممکن است کودک در آینده در معرض تهدیدهایی مثل تعرض جنسی یا آزار قرار بگیرد؛ خانواده چطور می تواند برای کودک زمینه سازی کند تا او حتی در صورتی که اتفاقی هم برایش افتاد یا با تهدیدی مواجه شد،

بتواند به راحتی با پدر و مادرش صحبت کند و بگوید چه اتفاقی برای او افتاده است؟اگر از ابتدا این فضای گفت وگو در خانواده باز باشد و بچه احساس راحتی داشته باشد که فضای امنی برای بیان صحبت و خواسته یا مشکلش در خانه وجود دارد، می تواند هر اتفاقی را که در معرضش قرار گرفت، بیان کند. در این باره پدر و مادر باید هنگام مواجهه با سوالات بچه با حوصله و صبر رفتار کنند و از سر بی حوصلگی حرف او را نادیده نگیرند. آنها باید سعی کنند اطلاعات را به شکل درست و در حد نیاز به بچه بدهند.

در نتیجه این رفتار فضای گفت وگو بازمی شود و کودک می تواند هر علامت سوالی را که در ذهن دارد، از والدینش بپرسد، بدون اینکه پرخاش و تنبیه شود. مثلا برای اطلاعاتی که به غلط کودک پیدا کرده است، والدین نباید او را سرزنش یا تنبیه کنند.

اگر این فضا فراهم شود، می تواند برای مفاهمه و گفت وگوی کودک و والدین مناسب باشد. در چنین شرایطی با همه آموزش هایی که به بچه داده ایم و همه پیش بینی هایی که برای مراقبت از او درنظر گرفته ایم، اگر مشکلی هم برای او پیش بیاید، با این زمینه سازی و فضای گفت وگوی امن با پدر و مادر می توانیم این اطمینان را داشته باشیم که بلافاصله زنگ هشدار کودک به صدا درمی آید و موضوع را به والدین منتقل می کند.

اگر کودکی در معرض آسیب یا آزار قراربگیرد، چگونه می توان اثر پیامدها و عواقب بدی را که ممکن است بر شخصیت کودک بگذارد، از بین برد یا به حداقل رساند؟این موضوع بستگی به شدت آسیب دارد، اما مهمترین نکته این است که در هر سطحی از آسیب، کودک مقصر نیست و نباید سرزنش شود، در چنین شرایطی والدین باید از بچه حمایت عاطفی کنند و این اطمینان خاطر به کودک آسیب دیده داده شود که خانواده تمام تلاشش را برای برطرف کردن این مسأله به کار می گیرد و هیچ کسی نسبت به این موضوع بی اهمیت نیست.

سرکوب و پنهان کردن موضوع را ، بچه به خوبی درک می کند، نباید بگذاریم حس ناامنی و سرخوردگی برای او پیش بیاید و نسبت به حمایت خانواده بی اطمینان شود، چراکه همین امر خود یک ضربه بر دیگر آسیب ها وارد می کند. علاوه بر آن باید شرایطی ایجادکنیم که کودک بدون هیچ کم و کاستی اتفاقی که تجربه کرده است و هیجانات خود را بیان کند.

به طورکلی بسته به شدت و میزان سوءرفتاری که با کودک شده است، لازم است مداخلات جدی و درمان های روانشناسی لازم با توجه به سن و موضوعی که برای او اتفاق افتاده، در نظر گرفته شود.

اصلا نباید راجع به این مسائل کوتاهی کرد یا مسأله را دست کم گرفت، چراکه همین مسائل در آینده پایه سلامت روان شناختی کودک را در روابط فردی و اجتماعی تحت تأثیر قرار می دهد.

 روزنامه شهروند 

منبع انتخاب
ثبت نظرات
captcha