قیمت طلا، سکه و ارز قیمت روز خودرو پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۵۸۷۷۶
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

چه کنیم تا اعضای هیئت علمی، دانش را بهتر با یکدیگر شریک شوند؟

به اشتراک گذاشتن دانش کسب شده طی فعالیت های آکادمیک بین همکاران، یکی از مهم ترین شاخصه های ایجاد حرکت و پیشرفت در امور علمی است. در این خصوص محققان کشور، پژوهشی را انجام داده اند که نتایج آن می تواند به تقویت این فرآیند بی انجامد.

چه کنیم تا اعضای هیئت علمی، دانش را بهتر با یکدیگر شریک شوند؟

امروزه در سازمان ها، رقابت تنها بر اساس سرمایه، ثروت و قدرت نیست، بلکه دانش به عنوان مزیت رقابتی جدید در کسب وکار به حساب می آید اما آنچه به دانش ارزش و جایگاهی ویژه می دهد استفاده از آن جهت تصمیم گیری مناسب و بهبود فعالیت هایی است که متکی بر علم و دانایی است.

در این میان، مدیریت دانش و مدیریت سرمایه فکری در بخش های دولتی، به خصوص در سیاست گذاری و برنامه ریزی دانشگاه های دولتی نقش مهم و فزاینده ای را ایفا می کند. نتایج پژوهش ها نیز، رابطه مثبت و مستقیم بین کاربرد مدیریت دانش در سازمان ها و بهبود عملکرد سازمانی را نشان داده اند.

یکی از مهم ترین مؤلفه های تشکیل دهنده مدیریت دانش به اعتقاد صاحب نظران، به اشتراک گذاشتن آن است. سازمان ها از طریق اشتراک گذاری دانش پایدار و نوآوری سعی می کنند برای خود ارزش افزوده ایجاد کنند. با توجه به اهمیت تسهیم دانش، طی سال های اخیر اشتراک گذاری دانش به امری حیاتی جهت موفقیت سازمان ها تبدیل شده است.

فرایند اشتراک گذاری دانش بیش از هر سازمان دیگری در مؤسسات علمی- آموزشی و به خصوص در دانشگاه ها انجام می شود. اشتراک گذاری دانش در میان اعضای هیئت علمی، خود به عنوان یک فعالیت اجتناب ناپذیر برای موفقیت در ارائه دانش به دانشجو و سایر افراد است، هرچند گهگاه دیده می شود که برخی از این افراد، تمایل چندانی در این خصوص بروز نمی دهند.

با توجه به اهمیت بالای این موضوع به ویژه در جامعه دانشگاهی، محققانی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، پژوهشی را انجام داده اند که در آن عوامل مؤثر بر اشتراک گذاری دانش میان اعضای هیئت علمی مورد ارزیابی علمی قرار گرفته است.

در این مطالعه توصیفی پیمایشی که روی 225 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجام شده است، گردآوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه انجام شده و سپس داده های به دست آمده با استفاده از کامپیوتر و از طریق روش های آماری، تجزیه وتحلیل شده اند.

یافته های این مطالعه نشان می دهند که هر یک از پنج عامل فردی–انسانی، سازمانی-نهادی، فرهنگی، رهبری-مدیریتی و زیرساخت های تکنولوژیکی، از عوامل مؤثر بر اشتراک گذاری دانش میان اعضای هیئت علمی هستند. ازاین رو، اگر دانشگاه بخواهد فرایند اشتراک دانش را توسعه دهد، ضمن توجه به هر پنج عامل مؤثر مطرح شده، بایستی به عوامل فردی–انسانی و سازمانی-نهادی توجه ویژه تری نشان دهد.

به گفته صدرالدین ستاری، پژوهشگر گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل و دو همکار دیگرش در این پژوهش، «با توجه به این که از پنج عامل ذکرشده، دو عامل فردی- انسانی و سازمانی – نهادی، بیشترین تأثیر را در اشتراک گذاری دانش دارند، لذا برنامه ریزان و مدیران دانشگاه در جهت توسعه فرایند اشتراک گذاری دانش میان اعضای هیئت علمی، باید ضمن توجه به همه عوامل مؤثر، بیشترین تمرکز را به این دو عامل داشته باشند».

آن ها ادامه می دهند: «همچنین، با توجه به مدل ارائه شده اشتراک گذاری دانش، تدوین اهداف و رسالت های علمی دانشگاه، می تواند راهنمای خوبی باشد. بر این اساس، اقداماتی چون تشکیل اتاق فکر و کمیته های تخصصی، برگزاری دوره های آموزشی اشتراک گذاری دانش، راه اندازی سامانه های مدیریت دانش برای اعضای هیئت علمی، تبیین عوامل مؤثر بر اشتراک گذاری دانش و ترغیب آنان به تبادل دانش، در این راستا مفید خواهد بود».

نتایج فوق در قالب مقاله ای علمی پژوهشی در «مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی» وابسته به مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با همکاری موسسه انتشارات پژوهشی آفرند به چاپ رسیده اند.

انتهای پیام

منبع ایسنا
ثبت نظرات
captcha