قیمت طلا، سکه و ارز قیمت روز خودرو پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۴۹۲۹۶
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

يادداشت های روزانه اعتمادالسلطنه، دوشنبه ۲۳ مهر ۱۲۶۲: شاه تاکید فرمودند که: «باید دارالترجمه مفصلی و منظمی دایر شود»

سان اجزای وزارت امور خارجه تمام شد. نوبت اجزای من رسید. میرزا عیسی خان لباس خود را عوض کرد. حمایل خود را برداشته بود. من در معرفی به شاه عرض کردم که: «مترجمین محض تنبلی خود را به وزارتخانه ها می بندند که کار نکنند. حمایل دروغی می اندازند و لباس زرق و برق دار می پوشند.» شاه تاکید فرمودند که: «باید دارالترجمه مفصلی و منظمی دایر شود.»

يادداشت های روزانه اعتمادالسلطنه، دوشنبه ۲۳ مهر ۱۲۶۲: شاه تاکید فرمودند که: «باید دارالترجمه مفصلی و منظمی دایر شود»

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، پس از انتشار خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی، «انتخاب» قصد دارد این بار بخش های گزیده ای از خاطرات دیگر شخصیت های مهم و تاثیرگذار کشور را روزانه، مرور و منتشر کند

در خاطرات اعتماد السلطنه آمده است:

صبح جمعی دیدن آمده بودند. بعد درخانه [دربار] رفتم. امروز شاه طبقات نوکرها را احضار فرمودند که دسته دسته شرفیاب شوند. دیروز اهل نظام و مستوفی ها بودند. امروز وزارت تجارت و علوم و تلگراف، وظیفه و موقوفات، عدالت، وزارت خارجه، وزارت انطباعات بود. اجزای وزیر امور خارجه که آمدند میرزا عیسی خان گروسی را دیدم که حمایل سرخ سرتیپی دوم انداخته است. تعجب کردم. از محمدتقی خان، آجودان وزارت خارجه، پرسیدم: «این مرد که در دستگاه من است منصب سرهنگی زورکی دارد چطور یک بار سرتیپ دوم شده؟» گفت: «ما هم تعجب داریم. شاید وزیر اجازه داده است.» سان اجزای وزارت امور خارجه تمام شد. نوبت اجزای من رسید. میرزا عیسی خان لباس خود را عوض کرد. حمایل خود را برداشته بود. من در معرفی به شاه عرض کردم که: «مترجمین محض تنبلی خود را به وزارتخانه ها می بندند که کار نکنند. حمایل دروغی می اندازند و لباس زرق و برق دار می پوشند.» شاه تاکید فرمودند که: «باید دارالترجمه مفصلی و منظمی دایر شود.» خلاصه سایر اجزا هم معرفی شدند. خودم هم تا عصر بودم.

امروز از اتفاقات بامزه این بود که معتمدالدوله [پسر عباس میرزا و عموی ناصرالدین شاه - انتخاب] و مشیرالدوله [وزیر عدلیه - انتخاب] و احتشام الدوله [پسر معتمدالدوله – انتخاب] و من ایستاده بودیم صحبت می داشتیم. در این بین ملیجک کوچک با لَله و غلام بچه آمدند بگذرند. معتمدالدوله عصای خود را به زمین تکیه کرد. تعظیمی در نهایت ادب کرد. مشیرالدوله پرسید: «شاهزاده به کی تعظیم فرمودید؟» گفت: «به پسر شاه! مگر نه این پسر شاه نصرت الدین میرزا بود؟» مشیرالدوله [گفت] «خیر این پسر ملیجک اول [بود] که موسوم به ملیجک ثانی است.» معتمدالدوله بنا کرد به فحش دادن که «چرا باید به به پسر ملیجک من تعظیم کنم؟!» خلاصه شاهزاده خیلی خفیف شد.

منبع انتخاب
ثبت نظرات
captcha