پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۳۵۷۷۶
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

یادداشت های اعتمادالسلطنه در ۱۷ تیر ۱۲۷۳ خورشیدی: نایب السلطنه با پیشکش پول به شاه بر گندکاری های اش سرپوش می گذارد

شنیده بودم که دیروز بندگان همایون زالو بسته اند. نمی توانستم خود را نگه دارم به درخانه نروم. از حسن آباد [به] نزدیک کامرانیه که رسیدم معلوم شد که سوار شده اند و به منظریه می روند. من هم سوار شده به تاخت آن جا رفتم تا بعد از ناهار بوده مراجعت به حسن آباد شد و بحمدالله وجود مبارک سالم بود

یادداشت های اعتمادالسلطنه در ۱۷ تیر ۱۲۷۳ خورشیدی: نایب السلطنه با پیشکش پول به شاه بر گندکاری های اش سرپوش می گذارد
پس از انتشار خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی، «انتخاب» قصد دارد این بار بخش های گزیده ای از خاطرات دیگر شخصیت های مهم و تاثیرگذار کشور را روزانه، مرور و منتشر کند

در خاطرات اعتماد السلطنه یکشنبه ۱۷ تیر ۱۲۷۳ خورشیدی/ ۴ محرم ۱۳۱۲ قمری آمده است: 

 

شنیده بودم که دیروز بندگان همایون زالو بسته اند. نمی توانستم خود را نگه دارم به درخانه نروم. از حسن آباد [به] نزدیک کامرانیه که رسیدم معلوم شد که سوار شده اند و به منظریه می روند. من هم سوار شده به تاخت آن جا رفتم تا بعد از ناهار بوده مراجعت به حسن آباد شد و بحمدالله وجود مبارک سالم بود. عصر هم از منظریه به تکیه کامرانیه نایب السلطنه تشریف بردند. از قراری که شنیدم پول زیادی نایب السلطنه پیشکش کرده بود. وزرای حالیه هزار گندکاری می نمایند و پوشش معایب کار خودشان را به دادن پول می نمایند.

 

روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، با مقدمه و فهارس از ایرج افشار، تهران: امیرکبیر، آذر ۵۰، ص ۹۷۰

منبع انتخاب
ثبت نظرات
captcha