قیمت طلا، سکه و ارز قیمت روز خودرو پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۳۴۱۷۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

روایت اعتماد السللطنه از ترک تهران به مقصد سلطنت آباد

دیروز که من نبودم شاه حمام تشریف برده بودند. پرده در حمام قدری کهنه و مندرس بوده. تغیر فرمودند، و عصر دیروز را شاه ضرابخانه رفته بودند دویست هزار تومان پول بی عیار کهنه قدیم را داده بودند در ضرابخانه جدید به عیار حالا که صد و بیست وپنج عیار دارد سکه نموده بودند و این مبلغ دویست [و] پنج هزار تومان کم یا زیاد شده بود.

روایت اعتماد السللطنه از ترک تهران به مقصد سلطنت آباد
پس از انتشار خاطرات روزانه آیت الله هاشمی رفسنجانی، «انتخاب» قصد دارد این بار بخش های گزیده ای از خاطرات دیگر شخصیت های مهم و تاثیرگذار کشور را روزانه، مرور و منتشر کند.

»: صبح زود از تهران به طرف سلطنت آباد حرکت شد که نقل مکانی در سلطنت آباد بشود و فردا ان شاءالله در رکاب مبارک به طرف ییلاقات لار برویم.

»؛ در خاطرات روز دوشنبه ۶ تیرماه ۱۲۶۰ اعتمادالسلطنه آمده است:

امروز صبح اهل خانه به واسطه تب دیشب که هنوز باقی بود نهایت کسالت را داشت و به این واسطه من هم کسل بودم. به عادت معمول حلقه یاسین و قرآنی حاضر بود.

ما را از میان حلقه گذرانیده بیرون رفتم. جمعیت کثیری بیرون بودند، از طلبکار و ارباب رجوع بی معنی. طوری با آن ها حرکت نموده که همه امتنان حاصل نمودند. با میرزا رضای کاشی به اتفاق درشکه نشسته خانه سپهسالار رفتیم که وداع کنیم. چون [او] به طرف خراسان به فرمانفرمایی و ما به طرف لار می رویم. ربع ساعتی آن جا معطل شدم.

بعد به تنهایی سلطنت آباد رفتم. دیروز که من نبودم شاه حمام تشریف برده بودند. پرده در حمام قدری کهنه و مندرس بوده. تغیر فرمودند، و عصر دیروز را شاه ضرابخانه رفته بودند دویست هزار تومان پول بی عیار کهنه قدیم را داده بودند در ضرابخانه جدید به عیار حالا که صد و بیست وپنج عیار دارد سکه نموده بودند و این مبلغ دویست [و] پنج هزار تومان کم یا زیاد شده بود.

امین السلطان شاه را دعوت کرده بود که تماشا بروند. خلاصه امروز ساعت چهار از دسته گذشته شاه بیرون تشریف آوردند. نایب السلطنه هم نیم ساعت قبل بیرون تشریف آوردن پادشاه حاضر شده بودند. ناهار را شاه میل فرمودند. دیروز به واسطه درد دندان کسالت داشتند. امروز الحمدالله ندارند. معاون الملک که به واسطه تلگراف از شهر احضار شده بود رسید.

بعضی فرمایشات با او شد و دستخطی هم به جناب آقا، وزیر اول، نوشته به او داده اند. از قرار معلوم دستورالعمل جناب آقا در غیاب پادشاه بود یا قوت در استقلال ایشان به وزارت اول و ریاست دولت بود.

عصری تمام باغات سلطنت آباد قرق شد. به من و مچول خان مقرر شد شب را حاضر باشیم که بیرون شام میل می فرمایند. من وقت را غنیمت دانسته به طرف دزآشوب که والده ام آن جا است به جهت دیدن وداع رفتم. مقارت غروب مراجعت به سلطنت آباد نمودم و احضار به حضور شدم.

شب را شام بیرون میل فرمودند. مچول خان بود، عضدالملک، حکیم الممالک، امین السلطان، مهدی قلیخان و غیره بودند. در سر شام صحبت رفتن دفعه ثالث به فرنگستان شد که بهار آینده ان شاءالله بروند. بعد از شام من سر در سپهسالاری که منزل کرده ام رفته شب را آن جا بودم. در بین شام خوردن رتیل خیلی درشتی که چنین حیوانی و جانوری تا به حال ندیده بودم ورود به سفره کرد. اشتها و شام خوردن تمام ضایع شد. با کسالت و وحشت زیاد خوابیدم.

روزنامه خاطرات اعتمادالسلطنه، با مقدمه و فهارس ایرج افشار، تهران: امیرکبیر، چاپ دوم، آذرماه ۱۳۵۰، صص ۸۷ و ۸۸

منبع انتخاب
ثبت نظرات
captcha