پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۳۲۳۳۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

اعلام شد:

نحوه ریاست اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی در موسسات غیرانتفاعی

رئیس اتحادیه دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی نحوه ریاست اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی در موسسات غیرانتفاعی را اعلام کرد.

نحوه ریاست اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی در موسسات غیرانتفاعی

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، علی آهون منش با اشاره به نحوه ریاست اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی در موسسات غیرانتفاعی افزود: براساس آیین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی، تصدی ریاست موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی توسط اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه دولتی مشروط به تبدیل وضعیت به نیمه وقت و ماموریت به موسسه غیرانتفاعی است.

وی ادامه داد: عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه دولتی برای ریاست موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی باید در این دانشگاه حضور تمام وقت داشته و از طرفی اگر استخدام دانشگاه دولتی است رئیس دانشگاه مذکور باید با ماموریت وی موافقت کند.

رئیس اتحادیه دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی خاطرنشان کرد: قانون اعلام کرده است که عضو هیئت علمی تمام وقت دانشگاه دولتی برای ریاست موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی می تواند مشروط برانجام فعالیت های آموزشی و پژوهشی در دانشگاه غیرانتفاعی نیز مشغول شود.

وی ادامه داد: البته باید وظایف آموزشی و پژوهشی خود را انجام داده و تمام وقت در دانشگاه غیرانتفاعی حضور داشته باشد.

آهون منش افزود: تعداد انگشت شماری از اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی رئیس واحدهای غیرانتفاعی هستند، چون روسای دانشگاه ها خیلی با این موضوع موافقت نمی کنند که اعضای هیئت علمی به صورت تمام وقت در موسسات به وظایف آموزشی و پژوهشی خود بپردازند.

منبع مهر
ثبت نظرات
captcha