پیش خوان روزنامه ها
ضرورت شتاب در بازنگری طرح های هادی روستایی گیلان
استاندار گیلان مطرح کرد:

ضرورت شتاب در بازنگری طرح های هادی روستایی گیلان

رشت- استاندار گیلان بر ضرورت شتاب در بازنگری طرح های هادی روستایی و تسهیل در ارائه خدمت به روستانشینان تأکید کرد و گفت: اهتمام ویژه ای در قبال دو هزار روستای بالای ۲۰ خانوار وجود دارد.